Prima pagină  |   Harta site-ului  |  Flux RSS  |  Masterat Management Politic și Electoral   | Platforma CICDE E-learning 

     Română      Русский      English
Prima pagină  »  Noutăţi  »  Noutăţi și evenimente
Noutăţi și evenimente
CICDE recrutează persoane care își doresc să devină formatori în domeniul electoral
Publicat: 16.07.2020   

Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral pe lângă Comisia Electorală Centrală anunță apel deschis pentru persoanele care își doresc să devină traineri/formatori în domeniul electoral. Persoanele selectate vor fi instruite și evaluate de către CICDE. Ulterior, candidații evaluați pozitiv vor fi antrenați în procesul de instruire a funcționarilor electorali și a altor categorii de beneficiari. În concret, un/ o formator/-oare CICDE realizează următoarele sarcini:

- se pregătește pentru seminar;

- facilitează seminarului în conformitate cu agenda și planurile sesiunilor oferite de CICDE;

- verifică testele de evaluare și întocmește documentația necesară în vederea evaluării participanților și raportării asupra instruirii.

CRITERIILE DE SELECŢIE A TRAINERILOR/FORMATORILOR

Orice persoană interesată, care îndeplinește cumulativ următoarele CONDIŢII, poate participa la selecția pentru a fi pregătit în calitate de trainer/formator în domeniul electoral:

 1. Studii superioare de licență sau echivalente preferabil în unul dintre domeniile: Științe Politice, Științe administrative, Pedagogie, Educație civică, Drept sau alte domenii conexe. Studiile de masterat/doctorat se consideră un avantaj;
 2. Neafiliere politică;
 3. Abilități de comunicare eficientă cu grupuri eterogene de participanți;
 4. Abilități de lucru în echipă și independent;
 5. Responsabilitate, flexibilitate, punctualitate;
 6. Capacitatea demonstrată de a preda/ facilita în limba română / rusă;
 7. Abilități de lucru la calculator (Pachetul Microsoft, Outlook, Internet (inclusiv rețele sociale) etc.);
 8. Disponibilitate de deplasare în interiorul țării și lucru în calitate de trainer/formator;
 9. Disponibilitate de a participa în perioada 6-8 august 2020 la seminarul de formare de formatori în domeniul electoral care se va desfășura în mun. Chișinău;
 10. Disponibilitate de a pregăti tema pentru acasă (o sesiune de instruire)  de a o prezenta în una din zilele de 13, 14 sau 15 august 2020.  

Se vor lua în calcul următoarele avantaje

 1. Experiență în calitate de trainer în domeniul educației civice și electorale, alegeri etc (se va indica nr. de ore de facilitare);
 2. Cursuri de formare în domeniul instruirii/calificare profesională;
 3. Activitatea anterioară în calitate de membru al consiliului electoral de circumscripție, biroului electoral al secției de votare, reprezentant al concurentului electoral în organele electorale sau observator național.

Pentru a aplica la poziția dată persoanele cointeresate sunt rugate să:

1.  expedieze CV-ul cu specificarea a 3 persoane de referință și a datelor de contact, inclusiv e-mail. La CV se vor anexa copii de pe diplomele de studii (licență, master, doctorat) și certificatele care atestă formarea în domeniul instruirii și calificării profesionale, după caz;

2. expedieze scrisoarea de motivare din care să reiasă:

 • experiența deținută (număr de ore facilitate, activitate în organele electorale etc.)
 • întrunirea competențelor solicitate cu exemple relevante (pct. 2-7 din CRITERIILE DE SELECŢIE A TRAINERILOR)

 

 • confirmarea disponibilității indicată la pct. 8-10 din CRITERIILE DE SELECŢIE A TRAINERILOR
 • motivarea pentru aplicarea la concurs.

Dosarul va fi expediat prin e-mail la adresa info@cicde.md În titlul mesajului se va indica „Formare formatori CICDE 2020”.  

 

PROCEDURA DE SELECȚIE

Selecția formatorilor se va realiza în două etape:

1. Evaluarea dosarelor depuse. Se va lua în considerare întrunirea condițiilor de calificare la concurs.   Doar candidații/ candidatele selectați/-te vor fi contactați/-te.

2. Participarea la seminarul de formare a formatorilor și obținerea calificativului „admis” în urma evaluării cunoștințelor teoretice în cadrul unui test de evaluare inițială (pentru pregătire consultați sursele bibliografice), a implicării active pe parcursul instruirii și a abilităților practice demonstrate în cadrul evaluării individuale. 

Selecția se va realiza cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal și transparenței și cu luarea în considerație a specificului domeniului de activitate a CICDE.

Important: Limba de comunicare în cadrul instruirii: româna.

Participarea în cadrul trainingului este gratuită. Alimentația și materialele de instruire sunt oferite de către organizatori. Orice alte cheltuieli legate de cazare, transport etc. sunt de responsabilitatea exclusivă a participanților.

CONDIȚIILE DE ANGAJARE ÎN CALITATE DE FORMATOR ȘI REMUNERAREA MUNCII PRESTATE

Colaborarea cu CICDE se realizează în baza contractelor de prestări-servicii.

Remunerarea pentru munca prestată se realizează în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1231 din 12 decembrie 2018 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar și constituie 90 lei/oră calculat (brut).  Pentru deținătorii titlului de doctor în științe tariful este de 100 lei/ora calculat (brut).

 

BIBLIOGRAFIE 

 

Lista Bibliografiei pentru ToT http://cicde.md/media/files/files/lista_bibliografic___pentru_tot_8268375.pdf

 

Glosar de Termeni Electorali http://cicde.md/media/files/files/glossar_de_termeni_electorali_cc__1__4847421.pdf

 

TERMEN LIMITĂ pentru depunerea dosarelor: 31 iulie 2020, ora 16:00.

 

PERSOANĂ DE CONTACT:

Marcela Roșca, e-mail: marcela.rosca@cicde.md, tel.:068818086. 

 

Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral pe lângă Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova este o instituție publică, creată de CEC în conformitate cu art. 27 din Codul Electoral în scopul instruirii și calificării funcționarilor electorali, precum și a altor subiecți implicați în procesul electoral din Republica Moldova.

Noutăţi și evenimente

Publicat: 23.11.2020   
Accesări: 444
Cu siguranță că ai un vlogger sau o vloggeră pe care îl/o urmărești atent pe rețelele de socializare și visezi că, poate într-o zi, vei avea și tu succes cu video-urile tale. CICDE îți oferă posibilitatea să îți testezi acum puterile de vlogger sau vloggeră. Citeşte mai mult...
Publicat: 02.11.2020   
Accesări: 119
În perioada zilelor de 26 octombrie – 01 noiembrie Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral de comun cu Centrul de Consultanță Civică și Alianța „INFONET” au desfășurat a 4-a ediție a programului de practică electorală. Citeşte mai mult...
Publicat: 30.10.2020   
Accesări: 185
Această simulare este organizată în cadrul campaniei de informare ,,Votul tău - Viitorul nostru” lansată de către Centrul Municipal de Tineret Chișinău în parteneriat cu Centrul de Instruire continuă în Domeniul Electoral Citeşte mai mult...
Publicat: 26.10.2020   
Accesări: 316
Spirit de echipă, competiție și adrenalină a fost la cea de a IV-a ediție a Jocului intelectual în domeniul electoral din acest an, ediție care a coincis cu Ziua Națiunilor Unite și 75 de ani de la fondarea ONU. Citeşte mai mult...
Publicat: 26.10.2020   
Accesări: 130
Integritatea este o parte esenţială a alegerilor libere, corecte şi de încredere. Integritatea este inerentă în principiile de democraţie şi de sistem de guvernare reprezentativă. Chestiuni cum ar fi transparenţa, responsabilitatea şi acurateţea administrării alegerilor sunt analizate alături de comportamentul electoral etic şi sisteme de monitorizare a integrităţii. Citeşte mai mult...
Publicat: 26.10.2020   
Accesări: 137
Asigurarea condițiilor de accesibilitate pentru toți constituie un element-cheie în procesul de realizare a dreptului la vot pentru cetățeni în ziua alegerilor. Accesibilitatea este un aspect important în realizarea dreptului la educație, la muncă, la servicii publice pentru persoanele cu mobilitate redusă, deoarece secțiile de votare sunt amplasate de obicei în incinta instituțiilor de stat și nu sunt adaptate condițiilor accesibilității. Citeşte mai mult...
Publicat: 13.10.2020   
Accesări: 593
Unul din elementele de bază a unei democrații consolidate sunt alegerile libere și realizarea dreptului fundamental al cetățenilor de a alege și de a fi aleși. În vederea asigurării legitimității alegerilor și a perceperii de către electorat a procesului electoral și a rezultatelor alegerilor ca fiind legitime, alegerile trebuie să se desfășoare în baza principiilor de integritate. Citeşte mai mult...
Publicat: 12.10.2020   
Accesări: 746
Ești tânăr/-ă, ai 18 ani și ești implicat activ/-ă în viața publică a țării? Atunci această oportunitate este pentru tine. Înscrie-te la programul de practică electorală CICDE. Programul de practică electorală este la cea de-a 3-a ediție și are o durată de 7 zile este destinat persoanelor care au împlinit vârsta de 18 ani, sunt studenți la una din instituții le de învățământ superioare din țară facultățile: Științe Politice și Administrative, Jurnalism și Științe ale comunicării, Drept, au buletinul de identitate valabil și sunt implicați activ în viața publică. Citeşte mai mult...
Publicat: 12.10.2020   
Accesări: 471
În perioada zilelor de 12 – 23 octombrie curent, formatorii CICDE vor instrui funcționarii electorali din cadrul Birourilor Electorale ale Secțiilor de Votare pentru alegerile prezidențiale din 01 noiembrie curent. Citeşte mai mult...
Publicat: 11.10.2020   
Accesări: 358
Pentru scrutinul prezidențial din data de 01 noiembrie 2020, Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral (CICDE) desfășoară o amplă campanie de informare a grupurilor țintă de alegători din toată țara cât și de peste hotare prin intermediul proiectului „Educarea actorilor electorali pentru alegerile prezidențiale” finanțat de Departamentul de Stat al Statelor Unite. Citeşte mai mult...

1 - 10 din 405


© 2020 Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral pe lângă Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova   |   Site elaborat de Andrei Madan
PAGINA ÎN SUS