Centrul de Instruire Continuă
în Domeniul Electoral

Rezultatul procedurii de achiziții de valoare mică nr. ocds-b3wdp1-MD-1701953094136

Autoritatea contractantă, Instituția Publică „Centrul de instruire continuă în domeniul electoral” informează că, în cadrul procedurii de achiziție publică de valoare mică nr. ocds-b3wdp1-MD-1701953094136 publicată în SIA „RSAP”, grupul de lucru a adjudecat oferta operatorului economic SRL „BTS PRO”, în valoare totală de 237 114, 00, fără TVA pentru Lotul I și II.

Rezultatele procedurii de achiziție a serviciilor de transport rutier pentru alegerile locale generale din 05.11.2023 (repetat)

Autoritatea contractantă, Instituția Publică „Centrul de instruire continuă în domeniul electoral” informează că, la procedura de achiziție a serviciilor de transport rutier de pasageri (tur-retur) prin excepție de la Legea nr. 131/2015 a fost depusă o singură ofertă – SRL „DVD-Trans”. Urmare a evaluării, grupul de lucru a adjudecat oferta operatorului economic SRL „DVD-Trans”, în […]

Rezultatele procedurii de achiziție a serviciilor de transport rutier pentru alegerile locale generale din 05.11.2023

Autoritatea contractantă, Instituția Publică „Centrul de instruire continuă în domeniul electoral” informează că, la procedura de achiziție a serviciilor de transport rutier prin excepție de la Legea nr. 131/2015 a fost depusă o singură ofertă – SRL „DVD-TRANS”. Urmare a evaluării, grupul de lucru nu a acceptat oferta operatorului economic SRL „DVD-TRANS”, în valoare de […]

Rezultatele procedurii de achiziție a bunurilor tipografice pentru alegerile locale generale din 05.11.2023

Autoritatea contractantă, Instituția Publică „Centrul de instruire continuă în domeniul electoral” informează că, la procedura de achiziție a bunurilor tipografice prin excepție de la Legea nr. 131/2015 a fost depusă o singură ofertă – SRL „Foxtrot”. Urmare a evaluării, grupul de lucru a adjudecat oferta operatorului economic SRL „Foxtrot”, în valoare de 187500,00 lei fără […]