Centrul de Instruire Continuă
în Domeniul Electoral

Cercetare

Căutare după

Conferință curentă

Cercetătorii şi cercetătoarele, experții şi expertele electorale, reprezentanții şi reprezentantele organelor de management electoral şi ale societății civile din ţară şi de peste hotare sunt invitați/invitate să participe cu articole şi prezentări la următoarele teme: Alegerile din perspectivă istorică și impactul crizelor asupra democrației și procesului electoral. Termen de înregistrare la conferință: 20 octombrie 2023

Ediții precedente