Centrul de Instruire Continuă
în Domeniul Electoral

Cercetare

Căutare după

Conferință curentă

Cercetătorii şi cercetătoarele, experții şi expertele electorale, reprezentanții şi reprezentantele organelor de management electoral şi ale societății civile din ţară şi din străinătate sunt invitați/invitate să participe cu articole şi prezentări la următoarele teme: Aspecte de gen în alegeri și Armonizarea legislației electorale și a celei conexe domeniului electoral cu legislația Uniunii Europene. Termen de înregistrare la conferință: 15 octombrie 2024

Ediții precedente