Centrul de Instruire Continuă
în Domeniul Electoral

Autoritatea contractantă, Instituția Publică „Centrul de instruire continuă în domeniul electoral” informează că, în cadrul procedurii de achiziție publică de valoare mică nr. ocds-b3wdp1-MD-1701953094136 publicată în SIA „RSAP”, grupul de lucru a adjudecat oferta operatorului economic SRL „BTS PRO”, în valoare totală de 237 114, 00, fără TVA pentru Lotul I și II.