Centrul de Instruire Continuă
în Domeniul Electoral

Autoritatea contractantă, Instituția Publică „Centrul de instruire continuă în domeniul electoral” informează că, la procedura de achiziție a serviciilor de transport rutier prin excepție de la Legea nr. 131/2015 a fost depusă o singură ofertă – SRL „DVD-TRANS”.

Urmare a evaluării, grupul de lucru nu a acceptat oferta operatorului economic SRL „DVD-TRANS”, în valoare de 224080,00 lei fără TVA, pe motiv că, prețul acesteia depășește suma estimativă planificată.