Centrul de Instruire Continuă
în Domeniul Electoral

Autoritatea contractantă, Instituția Publică „Centrul de instruire continuă în domeniul electoral” informează că, la procedura de achiziție a serviciilor de transport rutier de pasageri (tur-retur) prin excepție de la Legea nr. 131/2015 a fost depusă o singură ofertă – SRL „DVD-Trans”.

Urmare a evaluării, grupul de lucru a adjudecat oferta operatorului economic SRL „DVD-Trans”, în valoare de 207200,00 lei fără TVA.