Centrul de Instruire Continuă
în Domeniul Electoral

Autoritatea contractantă, Instituția Publică „Centrul de instruire continuă în domeniul electoral” informează că, la procedura de achiziție a bunurilor tipografice prin excepție de la Legea nr. 131/2015 a fost depusă o singură ofertă – SRL „Foxtrot”.

Urmare a evaluării, grupul de lucru a adjudecat oferta operatorului economic SRL „Foxtrot”, în valoare de 187500,00 lei fără TVA, pentru Lotul I și 157500 pentru lotul II cu TVA.