Centrul de Instruire Continuă
în Domeniul Electoral

Știri

Devino formator/formatoare în cadrul Centrului de Instruire Continuă în Domeniul Electoral!

Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral (CICDE) anunță apel deschis pentru persoanele care își doresc să devină formatori și formatoare în domeniul electoral. Persoanele selectate vor fi instruite și evaluate de către CICDE. Ulterior, candidații evaluați pozitiv vor fi antrenați în procesul de instruire a funcționarilor electorali și a altor categorii de beneficiari.

Formatorul/formatoarea CICDE realizează următoarele sarcini:

 • se pregătește pentru seminar;
 • facilitează seminarul în conformitate cu agenda și planul sesiunilor oferite de către CICDE;
 • verifică testele de evaluare și întocmește documentația necesară în vederea evaluării participanților și raportării asupra instruirii.

 

Criteriile de selecție a formatorilor și formatoarelor:

Orice persoană interesată, care îndeplinește cumulativ următoarele condiții, poate participa la selecția pentru a fi pregătit în calitate de formator în domeniul electoral:

 1. Studii superioare de licență sau echivalente preferabil în unul dintre domeniile: Științe Politice, Științe administrative, Pedagogie, Educație civică, Drept sau alte domenii conexe – studiile de masterat și doctorat constituie un avantaj;
 2. Neafiliere politică;
 3. Abilități de comunicare eficientă cu grupuri eterogene de participanți;
 4. Abilități de lucru în echipă și independent;
 5. Responsabilitate, flexibilitate, punctualitate;
 6. Capacitate demonstrată de a preda/facilita în limba română/rusă;
 7. Abilități de lucru la calculator (Pachetul Microsoft, Outlook, Internet (inclusiv rețele sociale) etc.);
 8. Disponibilitate de deplasare în interiorul țării și lucru în calitate de formator;
 9. Disponibilitate de a participa în perioada 07-11 august 2023 la seminarul de formare de formatori în domeniul electoral care se va desfășura în mun. Chișinău;
 10. Disponibilitate de a pregăti și de a prezenta tema pentru acasă (o sesiune de instruire).

 

Se vor lua în calcul următoarele avantaje:

 1. Experiență în calitate de formator în domeniul educației civice și electorale (se indică numărul de ore de facilitare);
 2. Cursuri de formare în domeniul instruirii/calificare profesională;
 3. Activitatea anterioară în calitate de membru al organelor electorale, reprezentant al concurentului electoral în organele electorale sau observator național.

 

Pentru a aplica la poziția dată persoanele interesate sunt rugate să:

 1. Se înregistreze la curs accesând http://cursuri.cicde.md/Register?curs=fdflrxt
 2. Atașeze CV-ul cu specificarea a 3 persoane de referință și a datelor de contact, inclusiv e-mail. La CV se vor anexa copii de pe diplomele de studii (licență, master, doctorat) și certificatele care atestă formarea în domeniul instruirii și calificării profesionale, după caz. Toate documentele vor fi atașate într-un singur document .pdf;
 3. Atașeze scrisoarea de motivare din care să reiasă experiența deținută (număr de ore facilitate, activitate în organele electorale etc.), întrunirea competențelor solicitate cu exemple relevante (pct. 2-7 din Criteriile de selecție a formatorilor), confirmarea disponibilității indicată la pct. 8-10 din Criteriile de selecție a formatorilor, motivarea pentru aplicarea la concurs.

 

Procedura de selecție:

Selecția formatorilor/ formatoarelor se va realiza în două etape:

 1. Evaluarea dosarelor depuse. Se va lua în considerare întrunirea condițiilor de calificare la concurs. Doar candidatele/ candidații selectați vor fi contactați.
 2. Participarea la seminarul de formare a formatorilor/ formatoarelor și obținerea calificativului „admis” în urma evaluării cunoștințelor teoretice în cadrul unui test de evaluare inițială (pentru pregătire consultați sursele bibliografice), a implicării active pe parcursul instruirii și a abilităților practice demonstrate în cadrul evaluării individuale.

 

Selecția se va realiza cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal și transparenței și cu luarea în considerație a specificului domeniului de activitate a CICDE.

Important: Participarea în cadrul cursului este gratuită. Alimentația și materialele de instruire sunt oferite de către organizatori. Orice alte cheltuieli legate de cazare, transport etc. sunt responsabilitatea exclusivă a participanților/ participantelor.

Condițiile de angajare în calitate de formator și remunerarea muncii prestate:

Colaborarea cu CICDE se realizează în baza contractelor de prestări-servicii.

Remunerarea pentru munca prestată se realizează în conformitate cu prevederile Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar și constituie 90 lei/oră calculat (brut). Pentru deținătorii titlului de doctor în științe tariful este de 100 lei/ora calculat (brut), iar pentru doctor habilitat – 110 lei/ora calculat (brut).

Termenul limită de depunere a dosarelor: 31 iulie 2023, ora 23:59. 

Persoana de contact: Marcela Roșca, formatoare, e-mail: marcela.rosca@cicde.md, tel.: 068818086.

Surse bibliografice:

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=134589&lang=ro

https://a.cec.md/ro/pentru-aprobarea-regulamentului-de-activitate-al-consiliului-electoral-de-circum-2751_106568.html

https://a.cec.md/ro/pentru-aprobarea-regulamentului-de-activitate-al-biroului-electoral-al-sectiei-2751_106569.html

https://a.cec.md/ro/pentru-aprobarea-regulamentului-privind-particularitatile-de-desemnare-si-inregi-2751_106571.html

Calendar activități

noiembrie 2023

LU
MA
MI
JO
VI
DU
30
31
1
2
3
4
5
Evenimente pentru 30 octombrie
Evenimente pentru 31 octombrie
Evenimente pentru 1 noiembrie
Evenimente pentru 2 noiembrie
Evenimente pentru 3 noiembrie
Evenimente pentru 4 noiembrie
Nu sunt evenimente
Evenimente pentru 5 noiembrie
Nu sunt evenimente
6
7
8
9
10
11
12
Evenimente pentru 6 noiembrie
Nu sunt evenimente
Evenimente pentru 7 noiembrie
Nu sunt evenimente
Evenimente pentru 8 noiembrie
Nu sunt evenimente
Evenimente pentru 9 noiembrie
Nu sunt evenimente
Evenimente pentru 10 noiembrie
Nu sunt evenimente
Evenimente pentru 11 noiembrie
Nu sunt evenimente
Evenimente pentru 12 noiembrie
Nu sunt evenimente
13
14
15
16
17
18
19
Evenimente pentru 13 noiembrie
Nu sunt evenimente
Evenimente pentru 14 noiembrie
Nu sunt evenimente
Evenimente pentru 15 noiembrie
Evenimente pentru 16 noiembrie
Nu sunt evenimente
Evenimente pentru 17 noiembrie
Nu sunt evenimente
Evenimente pentru 18 noiembrie
Nu sunt evenimente
Evenimente pentru 19 noiembrie
Nu sunt evenimente
20
21
22
23
24
25
26
Evenimente pentru 20 noiembrie
Nu sunt evenimente
Evenimente pentru 21 noiembrie
Nu sunt evenimente
Evenimente pentru 22 noiembrie
Nu sunt evenimente
Evenimente pentru 23 noiembrie
Nu sunt evenimente
Evenimente pentru 24 noiembrie
Nu sunt evenimente
Evenimente pentru 25 noiembrie
Nu sunt evenimente
Evenimente pentru 26 noiembrie
Nu sunt evenimente
27
28
29
30
1
2
3
Evenimente pentru 27 noiembrie
Nu sunt evenimente
Evenimente pentru 28 noiembrie
Nu sunt evenimente
Evenimente pentru 29 noiembrie
Nu sunt evenimente
Evenimente pentru 30 noiembrie
Nu sunt evenimente

Ultimele știri