Centrul de Instruire Continuă
în Domeniul Electoral

Cercetare

Concurs Ediția 2022

In anul 2022, Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral (CICDE) a oferit 5 burse de cercetare tinerilor cercetători în domeniul electoral. Tineri cercetători și cercetătoare, în colaborare cu coordonatorii științifici din cadrul Universității de Stat din Moldova, Academiei de Studii Economice, Universității Libere Internaționale din Moldova și Universității de Studii Europene din Moldova, au  investigat probleme de modernizare a sistemului electoral din Republica Moldova în condițiile actuale, legătura dintre alegeri și fortificarea suveranității naționale, importanța asigurării securității umane pentru funcționarea proceselor electorale și a instituțiilor democratice, asigurarea securității umane și implicarea organizațiilor internaționale specializate. Studiile elaborate, bazate pe generalizări teoretice și cercetări practice, studii de caz, analiză statistică, sondaje, evidențiază problemele cu care se confruntă construcția democratică și completează efortul pentru edificarea unei democrații viabile și funcționale în Republica Moldova.

Proiect de cercetare #1

Tema: Modernizarea sistemului electoral al Republicii Moldova în condiţiile amplificării presiunilor politice asupra factorilor de decizie

Bursier: Sorin Becciu, doctorand, Şcoala Doctorală Ştiinţe Sociale şi ale Educaţiei, Universitatea de Stat din Moldova

Coordonator: Dr. hab. Serghei Sprincean,  conferențiar universitar, Institutul de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice, USM

Proiect de cercetare #2

Tema: Alegerile ca mecanism de participare a cetățenilor la fortificarea suveranității naționale. Cazul republicii Moldova

Bursieră: Diana Cvasnei, masterandă, Universitatea de Studii Europene din Moldova

Coordonator: Dr. hab. Serghei Sprincean,  conferențiar universitar, Institutul de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice, USM

Proiect de cercetare #3

Tema: Importanţa asigurăţii securității umane pentru fortificarea sistemului electoral al Republicii Moldova

Bursieră: Tudoriţa-Sanda Sohoţchi, doctorandă,  Şcoala Doctorală Ştiinţe Sociale şi ale Educaţiei, Universitatea de Stat din Moldova

Coordonator: Dr. hab. Serghei Sprincean,  conferențiar universitar, Institutul de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice, USM

Proiect de cercetare #4

Tema: Organizațiile internaționale şi implicarea acestora în asigurarea securității procesului electoral

Bursier: Filip Cojocaru, masterand, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova

Coordonatoare: Dr. Rodica Panţa,  lectoră universitară, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova

Proiect de cercetare #5

Tema: Analiza comportamentului electoral al diasporei Republicii Moldova în contextual menținerii legăturii acesteia cu țara de origine şi/sau al revenirii

Bursieră: Stela Morozan, doctorandă, Academia de Studii Economice a Moldovei

Coordonator: Dr. Mihai Hachi, conferențiar universitar, Academia de Studii Economice a Moldovei

Calendar activități

septembrie 2023

LU
MA
MI
JO
VI
DU
28
29
30
31
1
2
3
Evenimente pentru 1st septembrie
Nu sunt evenimente
Evenimente pentru 2nd septembrie
Nu sunt evenimente
Evenimente pentru 3rd septembrie
Nu sunt evenimente
4
5
6
7
8
9
10
Evenimente pentru 4th septembrie
Nu sunt evenimente
Evenimente pentru 5th septembrie
Nu sunt evenimente
Evenimente pentru 6th septembrie
Nu sunt evenimente
Evenimente pentru 7th septembrie
Nu sunt evenimente
Evenimente pentru 8th septembrie
Evenimente pentru 9th septembrie
Evenimente pentru 10th septembrie
11
12
13
14
15
16
17
Evenimente pentru 11th septembrie
Nu sunt evenimente
Evenimente pentru 12th septembrie
Nu sunt evenimente
Evenimente pentru 13th septembrie
Nu sunt evenimente
Evenimente pentru 14th septembrie
Nu sunt evenimente
Evenimente pentru 15th septembrie
Nu sunt evenimente
Evenimente pentru 16th septembrie
Nu sunt evenimente
Evenimente pentru 17th septembrie
Nu sunt evenimente
18
19
20
21
22
23
24
Evenimente pentru 18th septembrie
Nu sunt evenimente
Evenimente pentru 19th septembrie
Nu sunt evenimente
Evenimente pentru 20th septembrie
Nu sunt evenimente
Evenimente pentru 21st septembrie
Nu sunt evenimente
Evenimente pentru 22nd septembrie
Nu sunt evenimente
Evenimente pentru 23rd septembrie
Nu sunt evenimente
Evenimente pentru 24th septembrie
Nu sunt evenimente
25
26
27
28
29
30
1
Evenimente pentru 25th septembrie
Nu sunt evenimente
Evenimente pentru 26th septembrie
Nu sunt evenimente
Evenimente pentru 27th septembrie
Nu sunt evenimente
Evenimente pentru 28th septembrie
Nu sunt evenimente
Evenimente pentru 29th septembrie
Nu sunt evenimente
Evenimente pentru 30th septembrie
Nu sunt evenimente
Evenimente pentru 1st octombrie

Ultimele concursuri