Centrul de Instruire Continuă
în Domeniul Electoral

Educație civică

Seminare de instruire pentru managerii, metodistele și educatoarele instituțiilor de învățământ preșcolare despre educația electorală timpurie

Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral (CICDE) în cadrul proiectului „Consolidarea democrației în Moldova prin alegeri incluzive și transparente” (EDMITE) implementat de Programul Națiunilor Unite de Dezvoltare în Moldova, a desfășurat în zilele de 20 iulie/27 iulie/03 august 2022, seminare de instruire pentru managerii, metodistele și educatoarele  instituțiilor de învățământ preșcolare din Moldova.

La seminare au participat peste 70 de persoane. Scopul instruirilor este de a capacita metodistele și metodiștii din instituțiile de educație timpurie prin oferirea suportului metodologic în vederea organizării și desfășurării activităților de educație electorală în grădinițe.

La seminarul de instruire, participantele au făcut cunoștință cu Metodologia elaborată de CICDE, privind educația electorală în educația preșcolară care descrie modalități posibile de organizare și integrare a educației electorale în procesul educațional în conformitate cu finalitățile generale ale educației timpurii.

Principiile Metodologiei privind  realizarea alfabetizării electorale incipiente în educația timpurie respectă prevederile Standardelor de învățare și dezvoltare a copilului de la naștere până la vârsta de 7 ani și reflectă valorile pedagogice primare precum: Abordarea centrată pe copil;  Principiul educației incluzive prin asigurarea şanselor de învățare pentru toţi copiii; Abordarea centrată pe competențe, prezentată prin modul în care copiii ştiu să gândească, să acţioneze, să interacționeze și să ia decizii; Asigurarea continuității și coerenței între ciclul educației timpurii și învățământului primar.

Educația electorală are ca scop abordarea unor tipuri relativ mai complexe de informații despre votare, despre procesul electoral și se referă la astfel de concepte cum ar fi:

  • Legătura dintre drepturile fundamentale ale omului și drepturile de vot;
  • Corelația dintre alegeri și democrație;
  • Votul secret;
  • Importanța fiecărui vot și efectul acestuia asupra responsabilitățile publice;
  • Rolul responsabilitățile și drepturile alegătorilor/alegătoarelor;
  • Condiții necesare pentru alegeri democratice:
  • Sisteme electorale;
  • Modul în care voturile sunt transpuse în mandate.

Reamintim, că CICDE a elaborat și un program de educație electorală timpurie pentru copii din grădinițe, care s-a dovedit a fi de succes și urmează a fi implementat toamna anului curent în mai multe instituții de învățământ preșcolare din țară. Până la această oră peste 100 de copii din Chișinău și raionul Strășeni au învățat ți aplicat democrația cu CICDE.

Cert este faptul că educația timpurie are un rol de bază în formarea personalității copilului, întrucât anume la această vârstă se formează abilitățile de socializare ale copilului, se pun bazele sistemul de valori ale copilului: respect de sine, respect pentru semeni, cooperarea, acceptarea, lucrul în echipă și curiozitatea/entuziasmul pentru învățare. Toate aceste componente sunt preachiziții pentru competențele civice ale copilului și prin urmare pentru formarea preachizițiilor de alfabetizare electorală incipientă.

Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral este o instituție publică, creată de Comisia Electorală Centrală în conformitate cu art. 27 din Codul Electoral în scopul instruirii și calificării funcționarilor electorali, precum și a altor subiecți implicați în procesul electoral din Republica Moldova (mai multă informație www.cicde.md).  Educația civică și electorală este o direcție prioritară de activitate a instituției. Din 2020, CICDE implementează programe și activități de educație civică în instituțiile de educație timpurie

Calendar activități

noiembrie 2023

LU
MA
MI
JO
VI
DU
30
31
1
2
3
4
5
Evenimente pentru 30 octombrie
Evenimente pentru 31 octombrie
Evenimente pentru 1 noiembrie
Evenimente pentru 2 noiembrie
Evenimente pentru 3 noiembrie
Evenimente pentru 4 noiembrie
Nu sunt evenimente
Evenimente pentru 5 noiembrie
Nu sunt evenimente
6
7
8
9
10
11
12
Evenimente pentru 6 noiembrie
Nu sunt evenimente
Evenimente pentru 7 noiembrie
Nu sunt evenimente
Evenimente pentru 8 noiembrie
Nu sunt evenimente
Evenimente pentru 9 noiembrie
Nu sunt evenimente
Evenimente pentru 10 noiembrie
Nu sunt evenimente
Evenimente pentru 11 noiembrie
Nu sunt evenimente
Evenimente pentru 12 noiembrie
Nu sunt evenimente
13
14
15
16
17
18
19
Evenimente pentru 13 noiembrie
Nu sunt evenimente
Evenimente pentru 14 noiembrie
Nu sunt evenimente
Evenimente pentru 15 noiembrie
Evenimente pentru 16 noiembrie
Nu sunt evenimente
Evenimente pentru 17 noiembrie
Nu sunt evenimente
Evenimente pentru 18 noiembrie
Nu sunt evenimente
Evenimente pentru 19 noiembrie
Nu sunt evenimente
20
21
22
23
24
25
26
Evenimente pentru 20 noiembrie
Nu sunt evenimente
Evenimente pentru 21 noiembrie
Nu sunt evenimente
Evenimente pentru 22 noiembrie
Nu sunt evenimente
Evenimente pentru 23 noiembrie
Nu sunt evenimente
Evenimente pentru 24 noiembrie
Nu sunt evenimente
Evenimente pentru 25 noiembrie
Nu sunt evenimente
Evenimente pentru 26 noiembrie
Nu sunt evenimente
27
28
29
30
1
2
3
Evenimente pentru 27 noiembrie
Nu sunt evenimente
Evenimente pentru 28 noiembrie
Nu sunt evenimente
Evenimente pentru 29 noiembrie
Nu sunt evenimente
Evenimente pentru 30 noiembrie
Nu sunt evenimente

Ultimele evenimente​