Centrul de Instruire Continuă
în Domeniul Electoral

Cercetare

Concurs Ediția 2021

In anul 2021, Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral (CICDE) a oferit 5 burse de cecetare tinerilor cercetători în domeniul electoral de la Universitatea de Stat din Moldova, Academia „Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” şi Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”.  Tinerii cercetători au investigat subiecte precum: educația civică, etica şi responsabilizarea autorităților publice în procesul electoral, reflectarea alegerilor în mijloacele de informare în masă, identificarea riscului  şi eliminarea discursului de ură în campania electorală, precum şi aplicarea principiilor democratice în campania electorală.

Proiect de cercetare #1

Tema: Impactul şcolii asupra dezvoltării spiritului civic al viitorului electorat

Bursieră: Cristina Savca,  masterandă, Facultatea Ştiinţe ale Educaţiei şi Informatică, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă

Coordonatoare: Dr. Valentina Cojocaru,  conferențiară universitară, Facultatea Ştiinţe ale Educaţiei şi Informatică, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”

Proiect de cercetare #2

Tema: Etica şi responsabilizarea autorităților publice în procesul electoral

Bursier: Ghenadie Preţivatîi, doctorand, Academia „Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne

Coordonator: Dr. Ştefan Belecciu, profesor universitar, Academia „Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne

Proiect de cercetare #3

Tema: Percepția societății civile cu privire la utilizarea discursului de ură în campaniile electorale

Bursieră: Cătălina Plinschi, masterandă, Facultatea de Istorie şi Filosofie, Universitatea de Stat din Moldova

Coordonator: Dr. Sergiu Matveev, conferențiar universitar, Facultatea de Istorie şi Filosofie, Universitatea de Stat din Moldova

Proiect de cercetare #4

Tema: Reflectarea alegerilor în mijloacele de informare în masa. Probleme şi soluții

Bursier: Grigore Chiţanu, doctorand, Şcoala doctorală: Ştiinţe Juridice, Universitatea de Stat din Moldova

Coordonator: Dr. Igor Coban, conferențiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova

Proiect de cercetare #5

Tema: Alegerile – indicator al principiilor democratice

Bursieră: Nicoleta  Lîsîi, studentă, Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”

Coordonator: Dr. Gheorghe Avornic, profesor universitar, Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”

Calendar activități

iunie 2024

LU
MA
MI
JO
VI
DU
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Evenimente pentru 4 iunie
Nu sunt evenimente
Evenimente pentru 7 iunie
Evenimente pentru 8 iunie
Nu sunt evenimente
Evenimente pentru 9 iunie
Nu sunt evenimente
10
11
12
13
14
15
16
Evenimente pentru 11 iunie
Nu sunt evenimente
Evenimente pentru 12 iunie
Nu sunt evenimente
Evenimente pentru 13 iunie
Nu sunt evenimente
Evenimente pentru 14 iunie
Nu sunt evenimente
Evenimente pentru 15 iunie
Nu sunt evenimente
Evenimente pentru 16 iunie
Nu sunt evenimente
17
18
19
20
21
22
23
Evenimente pentru 17 iunie
Nu sunt evenimente
Evenimente pentru 18 iunie
Nu sunt evenimente
Evenimente pentru 19 iunie
Nu sunt evenimente
Evenimente pentru 20 iunie
Evenimente pentru 21 iunie
Nu sunt evenimente
Evenimente pentru 22 iunie
Nu sunt evenimente
Evenimente pentru 23 iunie
Nu sunt evenimente
24
25
26
27
28
29
30
Evenimente pentru 24 iunie
Nu sunt evenimente
Evenimente pentru 25 iunie
Nu sunt evenimente
Evenimente pentru 26 iunie
Nu sunt evenimente
Evenimente pentru 27 iunie
Nu sunt evenimente
Evenimente pentru 28 iunie
Nu sunt evenimente
Evenimente pentru 29 iunie
Nu sunt evenimente
Evenimente pentru 30 iunie
Nu sunt evenimente
1
2
3
4
5
6
7

Ultimele concursuri