Prima pagină   |   Harta site-ului   |  Flux RSS    |   Abonare la stiri prin email   |   Contacte   |     Platforma CICDE E-learning

     Română      Русский      English
Prima pagină  »  Resurse Media  »  Publicaţii  »  Cercetare
Cercetare
Studiu de cercetare "Necesitățile actorilor interesați în dezvoltarea unui sistem de raportare digitală cu privire la finanțarea partidelor politice"
Publicat: 19.05.2020   

Fragment din conținutul studiului de cercetare:
 
"Un aspect important al activității partidelor politice îl constituie finanțarea acestora, în special raportarea veniturilor și cheltuielilor suportate. Actorii politici, societatea civilă, mass-media sunt interesați să aibă acces la informații de acest gen. În acest sens, studiul își propune, prin cercetare, evaluarea procesului de raportare financiară a partidelor politice și identificarea necesităților de implementarea unui sistem de raportare electronică a veniturilor și a cheltuielilor partidelor politice. Pentru realizarea scopului propus au fost formulate următoarele obiective: determinarea principalelor caracteristici și funcționalități ale unui sistemului de raportare electronică; identificarea gradului de necesitate a unei astfel de platforme și nivelul de pregătire al beneficiarilor privind introducerea sistemului electronic de raportare financiară a partidelor politice din Republica Moldova (Comisia Electorală Central și Partidele Politice), cât și a utilizatorilor acestui sistem. Noutatea cercetării constă în faptul, că în Republica Moldova tematica acestui studiu nu a constituit subiect al analizei științifice, ci mai degrabă o abordare practică și științifică aplicativă."
Descarcă documente ataşate
pdf, 902 KBCercetare

Publicat: 25.05.2020   
Acest document se referă la oportunitatea deciziei de a desfășura alegeri, pe timp de pandemie de COVID-19 mai ales că nu există practici și standarde unitare în această privinţă. Prin Policy Brief nr. 2, CICDE vine să analizeze răspunsurile ţărilor care au decis să organizeze alegeri pe timp de pandemie și să puncteze aspectele sensibile ale procesului electoral din Republica Moldova unde sănătatea publică poate fi pusă în pericol. Citeşte mai mult...
Publicat: 19.05.2020   
Acest articol a fost prezentat în cadrul evenimentului organizat de Secretariatul General al Adunării Interparlamentare a statelor membre CSI, ce a avut loc în perioada 17-18 octombrie, în or. Minsk, Republica Belarus. Citeşte mai mult...
Publicat: 19.05.2020   
În anul 2019, Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral (CICDE) a oferit, pentru prima dată, burse de cercetare tinerilor care și-au propus să studieze în mod aprofundat anumite subiecte electorale. Publicația dată este rezultatul muncii unui grup de cercetători de la Universitatea de Stat din Moldova și Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” care, fiind îndrumați de către mentorii lor, au realizat pe parcursul anului cinci proiecte de cercetare în domeniul electoral. Citeşte mai mult...
Publicat: 19.04.2019   
Aceasta publicație este prima din seria CICDE Policy Briefs. În studiu, sunt analizate provocările şi soluțiile pentru asigurarea integrității electorale în Republica Moldova în procesul de trecere la un alt sistem electoral. Studiul a fost elaborat de CICDE în colaborare cu un expert internațional în domeniu electoral din partea Consiliului Europei (CoE) în cadrul proiectului „Consolidarea capacităților de instruire CICDE” implementat cu suportul financiar al CoE. Citeşte mai mult...
Publicat: 13.09.2018   
Finanțarea politică este o chestiune vitală pentru democrație, procesul de guvernare și dezvoltare. Indiferent cât de corect se desfășoară alegerile în stat, cât de activă este societatea civilă, cât de competitive sunt partidele politice și cât de responsabile sunt autoritățile locale, rolul banilor în politică incontestabil influențează calitatea democrației și a guvernării. Numai un grad înalt de trans- parență va permite înțelegerea pe deplin a amplorii și naturii acestei influențe [5]. Citeşte mai mult...


© 2020 Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral pe lângă Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova   |   Site elaborat de Andrei Madan
PAGINA ÎN SUS