Prima pagină   |   Harta site-ului   |  Flux RSS    |   Abonare la stiri prin email   |   Contacte   |     Platforma CICDE E-learning

     Română      Русский      English
Prima pagină  »  Noutăţi  »  Noutăţi și evenimente
Noutăţi și evenimente
Activitatea Centrului de apel în intervalul de timp 29.08.2019-15.10.2019
Publicat: 18.10.2019   

Alegătorii au solicitat de la operatorii Centrului de Apel informații cu privire la particularitățile de desemnare și înregistrare a candidaților la funcția de primar și de consilier în unitățile administrativ teritoriale de nivelul I și II, despre verificarea corectitudinii datelor înscrise în listele electorale,  procedura de vot și altele. 

Total apeluri de intrare – 1700, dintre care cu tichete completate - 1460 (restul datelor statistice, reieşind din tichetele completate)

Total apeluri de ieşire - 1333

Din 1460 apeluri de intrare (conform tichetelor completate)

După criteriul de gen:

 • Femei – 1005
 • Bărbaţi – 455

După rolul în procesul electoral:

 • Cetăţeni (alegători) – 212 (14,52 %)
 • Membri ai organelor electorale – 185 (12,67 %)
 • Concurenţi electorali – 108 (7,40 %)
 • Reprezentanţi cu drept de vot ai concurenţilor electorali  - 40 (2,74 %)
 • Operatori – 571 (39,11 %)
 • Registratori RSA – 331 (22,67 %)
 • Altele – 13

În urma primei zile de testare a Sistemului informaţional automatizat de stat “Alegeri”, s-a reuşit conectarea a 1844 din totalul de 2079 de secţii de votare constituite pentru Alegerile locale generale şi Alegerile parlamentare noi din 20 octombrie 2019

Top 3 întrebări din partea cetăţenilor:

 • Secţia de votare (arondarea după domiciliu sau reşedinţă?)

Alegătorul care are şi domiciliu, şi reşedinţă este înscris, în perioada valabilităţii reşedinţei, în lista electorală de la secţia de votare în a cărei rază teritorială acesta îşi are reşedinţa. Art. 44 (alin. 1) Cod electoral

 • Procedura de vot (acte în baza cărora se votează, votarea cu urna mobilă)

Votarea se efectuează în baza următoarelor acte de identitate:
1. buletinul de identitate al cetăţeanului Republicii Moldova, cu fişa de însoţire care confirmă domiciliul sau reşedinţa alegătorului pe teritoriul secţiei de votare;

2. buletinul de identitate provizoriu cu menţiunile privind cetăţenia Republicii Moldova, domiciliul titularului;

3. Votarea la locul aflării poate fi solicită în baza unei cereri adresată biroului electoral al secției de votare până la data de 19.10.19 ora 18:00 și în ziua alegerilor până la ora 15:00 în baza cererii și certificatului medical.

 • Agitaţia electorală (sesizări despre încălcări);

Agitaţie electorală – acţiuni de pregătire şi difuzare a informaţiilor ce conţin îndemnul la vot în vederea determinării alegătorilor să voteze pentru unii sau pentru alţi concurenţi electorali;
Articolul 52. Agitaţia electorală (1) Cetăţenii Republicii Moldova, partidele şi alte organizaţii social-politice, blocurile electorale, candidaţii şi persoanele de încredere ale candidaţilor au dreptul de a supune discuţiilor libere şi sub toate aspectele programele electorale ale concurenţilor electorali, calităţile politice, profesionale şi personale ale candidaţilor, precum şi de a face agitaţie electorală în cadrul adunărilor, mitingurilor, întîlnirilor cu alegătorii, prin intermediul mijloacelor de informare în masă, prin expunerea de afişe electorale sau prin intermediul altor forme de comunicare.

Agitaţia electorală este strict interzisă în ziua alegerilor şi cea precedentă ei. În aceste zile nu se permite desfăşurarea/reflectarea activităţilor/materialelor cu tentă de agitaţie electorală şi nici apariţia candidaţilor în alegeri la emisiuni televizate sau radiofonice.

Top 3 întrebări din partea membrilor organelor electorale:

 •  Incompatibilităţi cu funcţia de membru al organului electoral (grade de rudenie dintre concurenţii electorali şi membrii organelor electorale);


Art 35 (7) Membrii consiliilor şi birourilor electorale nu pot face agitaţie în favoarea sau în defavoarea persoanelor ce candidează la o funcţie publică eligibilă; nu pot să se implice în activităţi politice în susţinerea vreunuia din concurenţii electorali; nu pot să se afilieze nici unuia din ei; nu pot sprijini financiar sau prin orice alte modalităţi, direct sau indirect, nici un concurent electoral. În cazul alegerilor locale, membri ai consiliilor şi birourilor electorale nu pot fi soţii, afinii şi rudele de gradul întîi şi doi ale candidatului la alegeri. Judecătorii desemnaţi în componenţa consiliilor electorale nu pot examina litigiile cu caracter electoral din circumscripţia respectivă începînd cu data formării consiliului.

 • Documentele electorale;

Articolul 67. Păstrarea documentelor electorale (1) Documentele electorale se păstrează la Comisia Electorală Centrală în conformitate cu prevederile Legii privind Fondul Arhivistic al Republicii Moldova şi ale Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Arhivei Comisiei Electorale Centrale, aprobat prin hotărîre a Comisiei Electorale Centrale.

 • Verificarea listelor electorale;

 Articolul 45. Verificarea listelor electorale (1) Listele electorale se fac accesibile în localurile secţiilor de votare, precum şi se plasează pe pagina web a Comisiei Electorale Centrale cu 20 de zile înainte de ziua alegerilor, în acestea fiind indicate numele, prenumele şi anul naşterii ai fiecărui alegător. Un exemplar al listei se păstrează la primărie. Alegătorilor li se comunică, cel tîrziu cu 20 de zile înainte de ziua alegerilor, prin toate mijloacele de comunicare disponibile (mass-media, telefon, afişe, internet), sediul secţiei de votare la care ei vor putea vota. (2) Alegătorilor şi reprezentanţilor concurenţilor electorali li se asigură posibilitatea de a lua cunoştinţă de listele electorale şi de a verifica corectitudinea întocmirii lor. Ei au dreptul să facă contestaţii împotriva neincluderii lor în listă sau excluderii din ea, precum şi împotriva altor erori comise la înscrierea datelor despre sine sau despre alţi alegători cel tîrziu în ziua precedentă zilei alegerilor. Contestaţiile se examinează de către organele electorale respective în decurs de 24 de ore, iar deciziile acestora pot fi contestate de subiecţii interesaţi în instanţa de judecată, după procedura stabilită, în cazul în care aceştia au primit refuz de corectare sau includere în listă. (3) Comisia Electorală Centrală elaborează şi aprobă procedura de întocmire, verificare şi actualizare a listelor electorale, reglementînd expres aspectele privind: transmiterea listelor la birourile electorale; includerea/excluderea alegătorilor de către membrii biroului electoral al secţiei de votare; prezentarea ulterioară a listelor electorale finale şi alte

Subiectele întrebărilor frecvente din partea concurenţilor electorali:

 • Condiţii de desemnare şi înregistrare a candidaţilor (cota de gen, modificări în listele de candidaţi la funcţia de consilier);

Desemnarea, depunerea candidaturilor şi înregistrarea candidaţilor se face în condiţiile capitolului 6 (art.46–art.49), care se aplică în modul corespunzător.

 • Finanțarea campaniilor electorale;

Articolul 41. Condiţiile şi modul de susţinere financiară a campaniilor electorale

Articolul 43. Rapoartele privind finanţarea campaniilor electorale

 

 

 

Noutăţi și evenimente

Publicat: 03.07.2020   
Accesări: 9
Invităm persoanele cu o poziție civică activă, care vor să cunoască mai bine mecanismele pe care se bazează domeniul politic și electoral să aplice pentru programul de masterat „Management politic și electoral”. Admiterea la acest program se poate face online, în perioada pînă la 27 iulie - 04 august 2020. Vedeți mai multe detalii pe masterat.cicde.md. Citeşte mai mult...
Publicat: 03.06.2020   
Accesări: 182
Marți, 02 iunie 2020, peste 30 de tineri din regiunea de nord a țării au participat în cadrul jocului intelectual Ce? Unde? Când? în domeniul electoral. Cele 6 echipe, Brain Storm; Meritocrații; Orion; CRTF; MISDEM; și Shisha, formate din viitori și tineri alegători, au fost nevoite să își utilizeze la maxim imaginația, inteligența și logica în cadrul competiției. Participanții au fost invitați să răspundă la un set de întrebări despre alegeri și în acest mod să își îmbogățească cunoștințele din domeniul democrației participative într-un mod interesant și util. Citeşte mai mult...
Publicat: 01.06.2020   
Accesări: 136
Ziua Internaţională a Copilului are la bază şi promovează schimbul reciproc de idei, dorinţa de a-i face pe copii să înţeleagă ce este democrația, precum şi iniţierea acţiunilor de educare a spiritului civic în rândul copiilor, pentru un viitor mai bun a lor, și a generațiilor următoare. De ziua lor aceştia merită o atenţie deosebită pentru a şti că au dreptul de a alege să trăiască într-o lume mai bună. În ultimii ani, CICDE a pus accent pe instruirea electorală timpurie a copiilor și a contribuit la dezvoltarea acestora prin diferite activități educaționale. Citeşte mai mult...
Publicat: 25.05.2020   
Accesări: 155
Publicat: 15.05.2020   
Accesări: 651
Centrul de Instruire Continuă  în Domeniul Electoral (CICDE) anunță reluarea etapei primăvară – vară a Jocurilor  intelectuale în domeniul electoral „Ce? Unde? Când?” întrerupte din cauza pandemiei de COVID-19 și anunță deschiderea înscrierilor pentru următoarele jocuri. Citeşte mai mult...
Publicat: 07.05.2020   
Accesări: 376
Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral în perioada 18 martie – 17 aprilie 2020 a organizat un concurs de vlogging electoral pentru copii cu vârsta cuprinsă între 7-11 ani. Condițiile concursului de vlogging electoral au fost simple, copii trebuiau să înregistreze un video de (1,5-3 minute) în care discută cu unul din părinți, înscenează sau improvizează oricare altă activitate creativă pe baza informațiilor pe care au citit-o în Revista „Arci la Secția de Votare” Citeşte mai mult...
Publicat: 05.05.2020   
Accesări: 321
Cei cinci tineri cercetători, beneficiari ai programului de granturi mici pentru elaborarea proiectelor de cercetare individuale în domeniul electoral, lansat de Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral (CICDE) pe lângă Comisia Electorală Centrală (CEC), și-au definitivat temele de cercetare și principalele aspecte pe care vor să le analizeze pe parcursul procesului de cercetare. Citeşte mai mult...
Publicat: 01.05.2020   
Accesări: 346
Publicat: 23.04.2020   
Accesări: 434
Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral felicită toți bibliotecarii și bibliotecarele din Republica Moldova cu ocazia zilei lor profesionale urându-le multe realizări deosebite în continuare. Citeşte mai mult...
Publicat: 22.04.2020   
Accesări: 188
În perioada 21-24.04.2020, directoarea Centrului de Instruire Continuă în Domeniul Electoral, Dr. Doina Bordeianu, participă la un webinar specializat e-Educație „Suntem în căutarea combinațiilor ce ar satisface necesitățile de instruire și educație civică a adulților în domeniul electoral. Webinarul acesta ne oferă posibilitatea de a afla din prima sursa despre platformele educaționale online disponibile în Republica Moldova, precum și despre cele mai bune practici din Estonia.” spune directoarea CICDE. Citeşte mai mult...

1 - 10 din 371


© 2020 Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral pe lângă Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova   |   Site elaborat de Andrei Madan
PAGINA ÎN SUS